Sabtu, 7 September 2013

Salam sejahtera pelajar-pelajar 1 tekun.
Sila hasilkan folio Pendidikan Moral yang lebih kurang 3 muka surat.
Muka surat 1 :  Nama dan latarbelang pusat Penempatan Kanak-kanak.Tarikh di tubuhkan,
                        Penaja utama dan lain-lain maklumat yang terdapat dalam laman web berkenaan.
Mukasurat 2 : Gambar-gambar aktiviti kanak-kanak, asrama, tempat penginapan dan lain-lain yang difikirkan sesuai.

Muka surat 3 : Perkara-perkara lain yang perlu dimasukkan. untuk menambahkan markah.

untuk dapatkan maklumat dan pusat penempatan kanak-kanak, layari laman web Jabatan kebajikan masyarakat atau taip sahaja Pusat penempatan kanak-kanak.