Selasa, 14 Januari 2014

Penulisan Karangan Bahasa Melayu.

Penulisan merupakan penghasilan teks karangan, iaitu melibatkan proses dan hasil. Proses adalah menulis dan mengeluarkan idea, manakala hasil adalah buah fikiran yang telah dikeluarkan menjadi sebuah cerita yang lengkap.

Menulis karangan
Perlu ada perancangan penulisan perenggan:
  1. Pengenalan
  2. Isi
  3. Kesimpulan
  1. Perenggan Pengenalan
i.                     Perlu mengandungi kata kunci iaitu ayat umum dengan ayat khusus. Ayat umummenggambarkan secara keseluruhan isu yang hendak diperkatakan. Ayat khusus pula berfungsi memberikan gambaran terperinci terhadap perkara atau isu yang diperkatakan.
ii.                   Boleh bersifat takrifan terhadap tajuk karangan, bersifat peribahasa, atau pernyataan terhadap pendirian penulis.

  1. Perenggan Isi
i.                     Perlu ada ayat topik dalam setiap perenggan isi. Ayat topik juga dikenali sebagai isi utama karangan yang sesuai dengan pernyataan ayat khusus yang diperkenalkan dalam perenggan pengenalan.
ii.                   Ayat topik boleh dibina di awal, di tengah atau di akhir perenggan. Namun, pelajar dikehendaki memilih untuk meletakkan ayat topik di awal perenggan. Pada bahagian ini, pelajar dikehendaki membuat huraian terhadap ayat topik atau isi utama, memberikan bukti atau contoh serta kesimpulan terhadap ayat topik yang dibincangkan.

Ayat Topik (AT) + Ayat Huraian (AH) + Ayat Bukti/Contoh (AC) + Ayat Penyimpul (AP) = Sebuah perenggan lengkap.

  1. Kesimpulan
i.                     Perlu logik dan memuaskan hati guru (pembaca).
ii.                   Boleh menggunakan bentuk seperti berikut:
-         Kesimpulan terhadap isu yang diperkatakan, atau;
-         Mesej atau petua yang ingin disampaikan, atau;
-         Pengulangan tema.

Panjang karangan tidak kurang daripada 180 patah perkataan.