Selasa, 14 Januari 2014

SURAT KIRIMAN

Tentu ada pelajar yang keliru atau terlupa atau juga kadang kala keliru untuk menentukan format surat kiriman rasmi dengan surat kiriman tidak rasmi. Berikut merupakan format kedua-dua jenis karangan ini.

1. Kedua-dua jenis karangan ini mengandungi:
a. Nama dan alamat pengirim
b. Nama dan alamat penerima
c. Tarikh
d. Menghadap surat
e. Tandatangan

1. Format Karangan Surat Kiriman Rasmi
2. Format Karangan Tidak Rasmi

FORMAT
HURAIAN
1. Alamat pengirim dan tarikh
Ditulis di sebelah kanan bahagian atas surat. Tarikh tidak perlu ditulis dengan huruf besar.
2. Pendahuluan surat
Ditulis selepas melangkaui satu atau dua baris kosong selepas tarikh. Perenggan ini juga hendaklah ditulis ke dalam sedikit.
3. Kata sapaan
Ditulis di tepi di sebelah kiri surat.
4. Isi
Ditulis ke dalam sedikit selepas kata ganti nama diri penerima. Isi hendaklah ditulis secara berperangan.
5. Penutup
Ditulis ke dalam sedikit, sejajar dengan isi.
6. Pengakuan pengirim
Ditulis di bahagian kanan surat selepas melangkaui dua atau tiga baris kosong. Huruf awal hendaklah ditulis dengan huruf besar dan diletakkan tanda koma (,) selepasnya.
6. Tandatangan
Diletakkan di bawah pengakuan pengirim.